Lễ giỗ tổ Thợ may

Chỉ đường

Lễ giỗ tổ Thợ may

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 12/Chạp/ÂL

– Địa điểm tổ chức: Thanh Bình từ đường

– Đối tượng được tưởng niệm: Tổ nghề may

– Nội dung: Cúng lễ, dâng hương

 

Trả lời