Lễ hội cầu ngư làng An Bằng

Chỉ đường

Lễ hội cầu ngư làng An Bằng

Lễ hội cầu ngư làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang là hình thức lễ hội theo tục lệ, 3 năm tổ chức một vào tháng 5 âm lịch gồm hai ngày một đêm tại bãi cát làng ông Ngư và đình làng. Nhưng nghi lễ được tổ chức trọng thể tại bờ biển trước lăng ông Ngư

Trả lời