Lễ hội đua thuyền truyền thống Huế

Chỉ đường

Lễ hội đua thuyền truyền thống Huế

Đua ghe, thuyền dịp lễ Quốc khánh trên sông Hương

Trả lời