Lễ hội làng Thanh Phước

Chỉ đường

Lễ hội làng Thanh Phước

Thanh Phước là một làng nhỏ nằm dọc sông Bồ, trước làng là ngã ba Sình, cảnh trí thật đẹp và hữu tình. Thanh Phước thuộc xã Hương Phong, huyện Hương Trà. Hằng năm làng cứ hành lễ lớn để tưởng nhớ đến vị khai canh làng là ngài Phan Niệm, được tôn làm Thành hoàng làng.

Trả lời