Lễ hội Truyền Lô

Chỉ đường

Lễ hội Truyền Lô

Lễ hội Truyền Lô bắt đầu từ khoa thi đầu tiên của triều vua Minh Mạng năm 1822 kéo dài gần một trăm năm cho đến khoa thi cuối cùng dưới triều vua Khải Định 1919, nhằm vinh danh các vị đỗ đầu trong khoa thi năm đó.

Trả lời