Lễ hội truyền thống làng Dạ Lê Thượng

Chỉ đường

Lễ hội truyền thống làng Dạ Lê Thượng

Lễ hội truyền thống làng Dạ Lê Thượng, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy được tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 âm lịch hằng năm. Ngày 16 tháng 8 là ngày chính hội. Buổi tế được tổ chức tại đình làng Dạ Lê Thượng để tế thần Thành hoàng, thần Khai canh cùng thần Khai khẩn. Thần Thành hoàng tên thật là Nguyễn Văn Thành, là một người có danh vọng, giữ chức Trung quân của triều Nguyễn được lệnh của Vua về lập làng. Thần Khai canh làng là Phan đại lang. Thần Khai khẩn làng là Nguyễn đại lang. Hai vị thần sau là những người có công khai phá đất đai để thành lập làng. Ngài Nguyễn Văn Thành được tôn Bổn thổ Thành hoàng.

Trả lời