Lễ hội tưởng niệm vị tổ sư nghề điêu khắc

Chỉ đường

Lễ hội tưởng niệm vị tổ sư nghề điêu khắc

Mỹ Xuyên, nay thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách tỉnh Quảng Trị bởi dòng sông Ô Lâu.

Nghề điêu khắc ở Mỹ Xuyên ra đời vào nửa sau thế kỷ XIX. Theo gia phổ họ Nguyễn, phổ hệ của hưojp tác điêu khắc Phong Mỹ và lời truyền kể của các thợ điêu khắc ở đây là ông Nguyễn Thọ, người quê gốc Thanh Hóa. Ông là thợ mộc, biết cả nghề bịt trống và điêu khắc. Ông làm việc ở kinh đô theo chế độ trưng tập của nhà nước phong kiến.

Trả lời