Lễ húy kỵ ngài Khai canh Thế Lại Thượng

Chỉ đường

Lễ húy kỵ ngài Khai canh Thế Lại Thượng

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 11 và 12/ÂL

– Địa điểm tổ chức: Miếu Thành hoàng Thế Lại Thượng

– Đối tượng được tưởng niệm: Ngài Thành hoàng khai canh làng Hồ Đại tướng quân

– Nội dung: Lễ tiên thường, hiến trà, chánh kỵ, lễ hậu thường

 

Trả lời