Lễ mừng nhà vua

Chỉ đường

Lễ mừng nhà vua

Thời gian:  01/01/2019 Tới 31/12/2019

Như một lẽ sống vừa thiêng liêng lại vừa thường tình, việc cầu chúc nhau một năm mới mọi sự tốt lành, thành công, vượng phát đã trở thành phong tục của người Việt ta, nhân dịp tết Nguyên đán. Và mặc nhiên, ý nghĩa này tồn tại trong tâm thức của mỗi người như một sự cầu may, một nguyện vọng thiết thân. Bởi vậy, các vua Nguyễn không thể coi nhẹ một truyền thống đã trở thành trọng thị này của dân tộc, trước hết để tỏ mong muốn phồn thịnh quốc gia, sau đó là ý niệm vươn tới việc củng cố sự yên vị của ngai vàng, và vững tồn của dòng tộc. Cho nên, việc mừng nhà vua nhân dịp tết Nguyên đán được xem là một trong số các lễ tại Ngự tiền.

 

 

Trả lời