Lễ tế bà Đại Càng

Chỉ đường

Lễ tế bà Đại Càng

Bà Đại Càng là người Trung Quốc, đã để lại nhiều công ơn cho dân làng ở Thừa Thiên Huế. Qua những lần điều tra, chúng tôi biết được hiện nay có nhiều làng, thuộc các huyện khác nhau thờ Bà với ý nghĩa khác nhau.

Lễ tế diễn ra tại các địa điểm khác nhau:

Đình làng Văn Xá
Làng An Xuân
Làng Chí Long
Làng Long Hồ Thượng

Trả lời