Lễ tế đông chí làng Phù Bài

Chỉ đường

Lễ tế đông chí làng Phù Bài

Lễ tế đông chí làng Phù Bài, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy được tổ chức mỗi năm một lần vào tiết đông chí, số ngày lễ hội gồm hai ngày, ngày chính hội là ngày thứ hai của tiết lễ, nhằm tưởng niệm ngai khai khẩn làng tại đền thờ ngài.

Ngài khai khẩn Lê đại lang, húy “Trại”, quê ở Hoan Châu, tức Thanh Hóa ngày nay, vào đất Phù Bài năm 1600. Ngài là một người có tài võ nghệ phi thường, rời bỏ quê hương Hoan Châu theo chúa Nguyễn Hoàng vào Nam lập nghiệp . Khi đến đất Phù Bài, ngài kết nghĩa với ông Ngô Thù tức bổn thổ thành hoàng của Phù Bài, ra sức khai phá ruộng đất và xây dựng cơ đồ vùng đất Phù Bài. Ngoài việc khai phá ruộng đất, ngài còn biết nghề nấu sắt, nhăn ngừa ác thú.

Trả lời