Lễ tế làng Hạ Lang

Chỉ đường

Lễ tế làng Hạ Lang

Lễ tế khai canh và tảo mộ làng Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền có điểm khác biệt với các làng khác: ngài khai canh là một phụ nữ, một quận chúa chưa biết rõ danh tánh, do sắc phong bị thất lạc qua chiến tranh.Thời gian mở hội gồm hai ngày: ngày 8 và 10 tháng 11 âm lịch – ngày 10 tháng 11 là ngày hội chính. Lễ tế mỗi năm được tổ chức một lần.

Trả lời