Lễ tế làng Hương Cần

Chỉ đường

Lễ tế làng Hương Cần

Lễ tế làng Hương Cần, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà để tưởng nhớ công ơn các vị đã khai canh, khai khẩn lập nên làng Hương Cần được tổ chức hàng năm theo lệ Xuân, Thu nhị kỳ, vào rằm tháng giêng và rằm tháng sáu.

Trả lời