Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm

Chỉ đường

Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm

Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm được cử hành tại làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày mồng năm tháng 11 âm lịch hằng năm.

Trả lời