Lễ Tế thần làng Phú Ổ

Chỉ đường

Lễ Tế thần làng Phú Ổ

Lễ tế thần làng Phù Ổ (tên cũ là Phụ Ổ), xã Hương Chữ huyện Hương Trà, còn gọi là lễ Xuân Thủ Kỳ Yên, tổ chức trong ba ngày, từ ngày 13 tháng 2 đến 15 tháng 2 âm lịch, một năm một lần tại đình làng.

Đối tượng lễ tế làm tam phủ vị khai canh, ngũ vị khai khẩn.

Tam vị khai canh là: Phan Hữu, Nguyễn Công, Mai Xuân có gốc từ Thanh Hóa vào để khai làng lập ấp.

Ý nghĩa lễ tế là tưởng nhớ công ơn các ngày đã khai canh lập địa ban đầu.

Lễ hội được tiến hành theo các nghi thức sau: Ngày thứ nhất (13-2): từ 16 – 18 giờ: Lễ Hưng tác.

Lễ cung nghinh từ các ngày từ miếu khai canh đến đình làng, do các nghinh rước. Kiệu rước có lọng che, chiêng trống cùng dàn nhạc cử hành. Một hàng phụ lão trang phục khăn đóng áo dài đen đi sau. Kiệu sắc các ngài đi qua các ngõ xóm. Họ tộc đón các ngài bằng các tràng pháo. Từ 20 – 21 giờ. Lễ Túc yết. Ngày thứ hai (14-2): từ 03 giờ sáng – Lễ Chánh tế – Đọc văn sớ. Ngày thứ ba (15-2): Lễ tống thần – Cung nghinh hoàn lại miếu. Cuối cùng là lễ tế các sinh phẩm, đốt pháo giấy.

Đây là loại lễ hội được tổ chức theo tục lệ làng. Trước 1975, lễ hội linh đình, trọng thể. Hiện nay vẫn còn tổ chức song quy mô đã giảm, có phần nào hạn chế về phẩm vật cúng và nghi lễ tế tự.

Ý nghĩa lễ hội là tỏ lòng biết ơn đối với người có công khai làng lập ấp nên cần duy trì, bảo tồn và phát triển tổ chức cho long trọng hơn.

Trả lời