Lễ tế Tổ Nghề Rèn

Chỉ đường

Lễ tế Tổ Nghề Rèn

Hiền Lương là một làng nổi tiếng nghề rèn ở tỉnh Thừa Thiên Huế, xưa gọi là Hoa Lang, thuộc huyện Đan Điền, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa. Đến triều Minh Mạng toản tu địa bộ, đổi xứ Thuận Hóa làm phủ Thừa Thiên và phân địa giới thành 6 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc. Làng Hoa Lang từ đó được đổi là làng Hiền Lương, nay thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Lễ tế Tổ hằng năm cử hành rất long trọng, vì ngày trước dân Hiền Lương, chủ yếu lấy nghề rèn truyền thống làm kế sinh nhai. Nhiều danh nhân như Thần Vực Hoàng Văn Lang. Người được biết nhiều nhất là Hoàng Văn Lịch, tài công nghệ tinh xảo, đã từng phát minh chế tàu thủy, đúc súng, được vua Minh Mạng ưu đãi, thọ phong Lương Sơn Hầu. Phong tục của làng là không gả cũng như không cưới ra khỏi làng”. Chỉ người trong làng ràng buộc lấy nhau để mối tình thân ái thêm thắt chặt. Hơn nữa dân làng sợ bị mất những bí quyết của nghề rèn. Dân làng Hiền Lương không quen nghề làm ruộng, cha mẹ gả con ra khỏi làng sợ con khó. Bởi thế làng có câu: “Khó ở làng hơn sang xứ khác” để làm phương châm.

Trả lời