Lễ tế Tổ Nghề thêu

Chỉ đường

Lễ tế Tổ Nghề thêu

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 12/01/ÂL và 4/6/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Các cơ sở sản xuất hàng thêu và Nhà thò phổ Cẩm Tú
– Đối tượng được tưởng niệm: Tưởng niệm Ông Lê Công Hành đã có công mở mang và truyền nghề
– Nội dung: Lễ cúng và dâng hương

Trả lời