Lễ Tế Tổ sư thợ Nề

Chỉ đường

Lễ Tế Tổ sư thợ Nề

Lễ tế Tổ sư thợ nề cử hành hằng năm tại xóm Ngõa Tượng, làng Địa Linh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà. Tổ sư là Huỳnh Ngọc Quý (sắc phong chưa tìm thấy).Nghi lễ tổ chức trong vòng hai ngày: 23 và 24 tháng 11 Âm lịch. Ngày chính hội là 24 tháng 11.Đối tượng tham gia lễ hội Tế Tổ gồm toàn thể thợ nề trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời