Lễ Thu tế làng Dương Nỗ

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Dương Nỗ

16/07/2019
196
Đánh giá
Thêm vào lịch trình

Lễ thu tế làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, mỗi năm tổ chức một lần vào tháng 7 âm lịch, gồm hai ngày, ngày đầu gọi là lễ cáo yết, ngày thứ hai là lễ Chánh tế, Ngày cụ thể do làng coi xấu, tốt, nhưng trước ngày rằm tháng 7 âm lịch, tại diễn trường trung tâm là đình làng Dương Nỗ.

Trả lời