Lễ Thu tế làng Phú Ốc

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Phú Ốc

Làng Phú Ốc thuộc thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tổ chức lễ Thu tế nhằm tưởng niệm các vị khai canh làng trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 âm lịch. Ngày chính hội là ngày 17 tháng 7.

Lễ tế được tổ chức hằng năm tại đình Phố Ốc.

Đây là lễ tế các vị khai canh làng . Những vị này từ Bắc vào Nam để khai canh lập địa. Gồm tất cả 12 tộc họ, gọi là thập nhị tôn phái. Sau khi qua đời , được nhân dân tôn lên thành thần, hằng năm cúng tế như các thần sông, thần hỏa, thần thủy, thổ thần…

Trả lời