Lễ Thu tế làng Thanh Lương

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Thanh Lương

16/07/2019
217
Đánh giá
Thêm vào lịch trình

Làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà tổ chức lễ Thu tế vào hai ngày 11 và 12 tháng 7 âm lịch hằng năm để tế các vị thần khai canh lập làng. Diễn trường trung tâm tế lễ tại đình làng. Ngày chính hội là ngày 12 tháng 7 âm lịch.

Trả lời