Lễ Thu tế làng Thế Chí Tây

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Thế Chí Tây

Làng thế Chí Tây thuộc xã Điền Hòa, huyện Phong Điền hằng năm làng mở hội vào một ngày tốt trong mùa thu để tế Thiên Thần Địa Kỳ và Thỉ tổ các họ. Diễn trường trung tâm ở tại đình làng.

Trả lời