Ngày hội truyền thống Y học cổ truyền

Chỉ đường

Ngày hội truyền thống Y học cổ truyền

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 15/01/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Văn phòng Hội Đông y thành phố Huế
– Đối tượng được tưởng niệm: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
– Nội dung: Dâng hương tưởng niệm

 

Trả lời