Tết Nguyên tiêu

Chỉ đường

Tết Nguyên tiêu

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 15/1/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Các chùa và Núi Ngự Bình
– Nội dung: Sáng Rằm, đi chùa lễ Phật. Buổi tối, Nam nữ thanh niên lũ lượt kéo nhau lên núi Ngự Bình ngắm cảnh, thưởng trăng, sinh hoạt giao lưu. Ngâm thơ, bình thơ.

 

Trả lời