Thi Tiến sĩ võ

Chỉ đường

Thi Tiến sĩ võ

Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn tổ chức được 39 khoa thi Hội Tiến sĩ Văn, nhưng chỉ tổ chức được 3 khoa thi Tiến sĩ Võ. Các khoa thi Tiến sĩ võ này đều được diễn ra dưới triều vua Tự Đức. Cụ thể là khoa Ất Sửu 1865, khoa Mậu Thìn 1868, và ân khoa Kỷ Tỵ 1869, chọn được 10 vị Tiến sĩ và 22 vị Phó bảng. Các vị Tiến sĩ võ được khắc tên trên bia đá dựng tại sân Võ Miếu (được xây dựng bên cạnh Văn Miếu) để tôn vinh võ học và những người có công lao với đất nước.

Trả lời