Café Sầu Đông

Chỉ đường

Café Sầu Đông

Cũng như quán café cây Si, Café Sầu Đông đã tồn tại khá lâu trên bờ sông Hương, cạnh Bia Quốc Học Huế.

09 Lê Lợi

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời