Nhà hàng Bà Thìn

Chỉ đường

Nhà hàng Bà Thìn

Nằm đối diện Dòng Chúa Cứu Thế. Chuyên phục vụ các món ăn Âu, Á. Có sức chứa 150 chỗ

97 Nguyễn Huệ

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời