Nhà hàng Bình Minh

Chỉ đường

Nhà hàng Bình Minh

Nhà hàng trực thuộc Công ty CP Du lịch Hương Giang, chuyên phục vụ các món ăn Âu, Á, có sức chứa 100 chỗ ngồi

1 Nguyễn Thị Minhh Khai

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời