Nhà hàng Ca Dao

Chỉ đường

Nhà hàng Ca Dao

Chuyên phục vụ các món ăn Âu, Á bình dân. Có sức chứa 100 chỗ

2 Kiệt 142 Nguyễn Sinh Cung

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời