Nhà hàng Kinh Đô

Chỉ đường

Nhà hàng Kinh Đô

Thuộc Khách sạn Kinh Đô, chuyên các món Âu, Á, thoáng mát, sức chứa 200 chỗ

 

 

1 Nguyễn Thái Học

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời