Nhà hàng Nhật Thành

Chỉ đường

Nhà hàng Nhật Thành

Nhà hàng bình dân chuyên phục vụ các món ăn truyền thống.

 

 

38 Trường Chinh

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời