Nhà hàng Temple

Chỉ đường

Nhà hàng Temple

Nhà hàng chuyên phục vụ cho khách nước ngoài, sức chứa 80 chỗ

5 Chu Văn An

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời