Quán ăn Âm Phủ

Chỉ đường

Quán ăn Âm Phủ

Nằm gần sân vận động Tự Do Huế, chuyên phục các món ăn truyền thống Huế, nhà hàng đã hoạt động trước năm 1975, có uy tín trong và ngoài nước, có sức chứa 150 chổ.

35 Nguyễn Thái Học

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời