Quán ăn Bà Đỏ

Chỉ đường

Quán ăn Bà Đỏ

Chuyên phục các món bánh Huế: Bèo, nậm, lọc, ước, ram ít, chả tôm. Ở Huế có nhiều quán bánh bèo, nậm lọc nhưng không ai là không biết đến quán bánh lọc bà Đỏ. Dân Huế thường gọi quán bánh bèo

71 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời