Quán ăn Minh Phương

Chỉ đường

Quán ăn Minh Phương

Nhà hàng tạo lạc dọc theo sông Ngự Hà, vị trí thông thoáng, phục vụ bình dân có sức chứa khỏang 150 chổ

68 Triệu Quang Phục

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời