- Lễ hội dân gian -

Lễ hội dân gian

Từ khoá chủ đề

Hội Đu

Hội Đu

Đu tiên là một trò vui có nguồn gốc từ miền Bắc, được du nhập vào xứ Thuận Hóa từ rất sớm. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho...

Lễ tế Đình Phú Bình

Lễ tế Đình Phú Bình

 Thời gian tổ chức: 2/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Phú Bình - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc yết và...

Lễ tế Đền Tiên Y

Lễ tế Đền Tiên Y

- Thời gian tổ chức: Tháng Giêng và Tháng Chạp /ÂL - Địa điểm tổ chức: Đền Tiên Y - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị Thần Y -...

Lễ giỗ tổ Thợ may

Lễ giỗ tổ Thợ may

- Thời gian tổ chức: 12/Chạp/ÂL - Địa điểm tổ chức: Thanh Bình từ đường - Đối tượng được tưởng niệm: Tổ nghề may - Nội dung: Cúng lễ, dâng...

Lễ Rước hến

Lễ Rước hến

Lễ rước hến là một tục lệ của làng Cồn Soi – phường Giang Hến (thuộc xã Phú Xuân cũ) nay thuộc phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Ngày mở...

Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

- Thời gian tổ chức: 6/ÂL - Địa điểm tổ chức: Sông Hương - Nội dung: Cúng lễ theo nghi thức dân gian  

Lễ Cúng âm hồn 23/5

Lễ Cúng âm hồn 23/5

Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới cúng âm hồn mà quy mô tổ chức lại có tính cách toàn dân trong một thành phố như ở Huế trong...