- Lễ hội truyền thống -

Lễ hội truyền thống

Từ khoá chủ đề

Lễ đại triều

Lễ đại triều

Khi quy hoạch và xây dựng hệ thống kiến trúc cung đình Huế vào đầu thế kỷ XIX, điện Thái Hòa được định vị tại một vị trí một địa...

Hội Đua thuyền

Hội Đua thuyền

Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế lần thứ 8 năm 2014, sáng 19/4, Sở VHTT&DL tỉnh TT- Huế tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống trên sông...

Đua thuyền trên sông Thủ Lễ

Đua thuyền trên sông Thủ Lễ

- Thời gian tổ chức: 15/10/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền - Đối tượng được tưởng niệm: Cầu được mùa - Nội dung:...

Lễ Xuân tế làng An Xuân

Lễ Xuân tế làng An Xuân

- Thời gian tổ chức: Tháng giêng /ÂL - Địa điểm tổ chức: Làng An Xuân huyện Quảng Điền - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên -...

Lễ tế đền Chiêu Ứng

Lễ tế đền Chiêu Ứng

- Thời gian tổ chức: Tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đền Chiêu Ứng - Đối tượng được tưởng niệm: Tưởng nhớ 108 người Hoa bị chết oan năm...

Lễ thu tế làng Xuân Hòa

Lễ thu tế làng Xuân Hòa

Lễ Thu tế làng Xuân Hòa, xã hương Long, thành phố Huế được tổ chức hàng năm, một năm một lần (tuy nhiên cúng âm lịch vào các năm Tý,...

Lễ thu tế lang An Ninh Thượng

Lễ thu tế lang An Ninh Thượng

- Thời gian tổ chức: Chọn 3 ngày tốt trong tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng an ninh thượng - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị...

Lễ thu tế làng An Vân

Lễ thu tế làng An Vân

- Thời gian tổ chức: tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng An Vân - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ...

Lễ thu tế làng An Ninh Hạ

Lễ thu tế làng An Ninh Hạ

- Thời gian tổ chức: Chọn 3 ngày tốt trong tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng An Ninh Hạ - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị...

Lễ thu tế làng Nguyệt Biều

Lễ thu tế làng Nguyệt Biều

- Thời gian tổ chức:  tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Nguyệt Biều - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc...

Lễ thu tế làng Kim Long

Lễ thu tế làng Kim Long

- Thời gian tổ chức: tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Kim Long - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc...

Lễ thu tế làng An Quán

Lễ thu tế làng An Quán

- Thời gian tổ chức: 9&10 tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng An Quán - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung:...

Lễ Thu tế làng Phú Xuân

Lễ Thu tế làng Phú Xuân

- Thời gian tổ chức: 6/6 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng Phú Xuân - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ...

Lễ tế Đình Phú Thạnh

Lễ tế Đình Phú Thạnh

 Thời gian tổ chức: 2/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Phú Thạnh - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc yết và...

Hội Vui Xuân

Hội Vui Xuân

Triển lãm. Văn nghệ, trò chơi, thi đấu thể thao, thi chim cảnh, cây cảnh, hoa cảnh..