Bộ quy tắc Ứng xử khi du lịch ở Huế

Thực hiện Quyết định số 718 /QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về việc ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch; Kế hoạch số 193 /KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  Theo đó, bộ quy tắc đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện trong hoạt động du lịch, nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế xây dựng các nội dung thiết yếu của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch dưới dạng file hình ảnh đính kèm theo chú thích bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Bằng những chú thích dưới dạng hình ảnh sống động, Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch nhằm nâng cao ý thức của khách du lịch và cộng đồng địa phương trong ứng xử đối với môi trường du lịch, đồng thời sẽ mang đến một cái nhìn tốt hơn cho du khách về môi trường du lịch Huế năng động, gần gũi và thân thiện.

Những điều nên làm:

Những điều không nên làm:

Nguồn: Sở Du lịch Thừa Thiên Huế