Một số hành vi vi phạm về quảng cáo, rao vặt

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn 4279  /UBND-DL thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.

Nhằm chấn chỉnh các hành vi quảng cáo, rao vặt trái với quy định để tiếp tục thực hiện thành công đề án Ngày Chủ nhật xanh với phương châm “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng”, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

  1. Các hành vi vi phạm cần lưu ý tập trung xử lý

– Viết, vẽ làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật;

– Treo, đặt, dán, viết, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

– Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

– Quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông; vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông;

– Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định.

  1. Thống nhất một số cách hiểu các từ ngữ và hành vi

2.1. Hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội, ngoài những vấn đề đã được quy định chi tiết trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ còn được hiểu là quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, viết, vẽ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lên các công trình nhà ở (bao gồm cả các công trình phụ trợ), tường rào và công trình công cộng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không được sự đồng ý của người sở hữu, người quản lý công trình hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo.

2.2. Hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội được hiểu là việc phát, rải tờ rơi quảng cáo tại các điểm công cộng, các trục đường giao thông, chợ, trường học và các địa điểm khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo.

2.3. Hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định được hiểu bao gồm cả hành vi quảng cáo “tín dụng đen” (là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật – Theo định nghĩa tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”)

2.4. Yêu cầu chung trong xử phạt vi phạm hành chính

Việc xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm phải đảm bảo trình tự, thủ tục đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công tác phát hiện và xử lý vi phạm cần triển khai đúng quy định, nhanh và kịp thời. Trong quá trình xem xét để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp cần thiết để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan của quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh bằng văn bản, xem xét ý kiến giải trình theo quy định của pháp luật.

2.5. Mức xử phạt

2.5.1. Hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật (bao gồm cả việc dán, treo quảng cáo, rao vặt lên các công trình cổng thành, tường thành di tích) xử phạt theo Khoản 1, Điều 23, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

2.5.2. Hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng xử phạt theo Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo).

2.5.3. Hành vi quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, viết, vẽ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lên các công trình nhà ở (bao gồm cả các công trình phụ trợ), tường rào, công trình công cộng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không được sự đồng ý của người sở hữu, người quản lý công trình hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo xử phạt theo Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo).

2.5.4. Hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo, rao vặt tại các điểm công cộng, các trục đường giao thông, chợ, trường học và các địa điểm khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo xử phạt theo Khoản 49, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hànghóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi).

2.5.5. Hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định xử phạt theo Khoản 2, Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 triệu đồng).

2.5.6. Hành vi quảng cáo, rao vặt hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định (bao gồm cả hành vi quảng cáo “tín dụng đen”) xử phạt theo Khoản 49, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP; Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 50, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi; từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi).

2.5.7. Hành vi treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng xử phạt theo Điểm b, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

2.6. Xử lý tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông và khôi phục hoạt động của số điện thoại ghi trên quảng cáo, rao vặt

Cơ quan xác minh, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo theo hướng dẫn này đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông từ chối cung cấp dịch vụ hoặc khôi phục dịch vụ viễn thông đối với số điện thoại đăng trên quảng cáo, rao vặt sai quy định (theo quy định tại Khoản 4, Điều 26, Luật Viễn thông).

Văn bản chi tiết tại: http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=36082