Phí tham quan Quần thể di tích cố đô Huế

18/07/2019
171

Thực hiện Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Mức thu phí:

a) Phí tham quan ban ngày:

ĐVT: Đồng/người/lượt

TT Điểm tham quan Mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)
Người lớn Trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8m – 1,3m
1 Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) 150.000 30.000
2 Các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định 100.000 20.000
3 Các khu di tích: lăng Gia Long; lăng Thiệu Trị; lăng Đồng Khánh; điện Hòn Chén 40.000 Miễn phí
4 Cung An Định; đàn Nam Giao 20.000 Miễn phí

b) Phí tham quan ban đêm:

ĐVTĐồng/người/lượt

TT Điểm tham quan Mức thu phí tham quan Đại Nội về đêm (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)
Người lớn Trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8m -1,3m
Đại Nội Huế 150.000 30.000

Trả lời