Phí tham quan di tích đối với trường hợp gộp tuyến tham quan

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo:

Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan như sau:

1. Tuyến tham quan 03 điểm: Hoàng cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định:

– Giá vé người lnng/người/lượt): 280.000

– Giá vé trẻ em (từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8 – 1,3 mét)ng/người/lượt): 55.000

2. Tuyến tham quan 04 điểm: Hoàng cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức -Lăng vua Khải Định

– Giá vé người lnng/người/lượt): 360.000

– Giá vé trẻ em (từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8 – 1,3 mét) ng/người/lượt): 70.000

* Chương trình áp dụng thống nhất cho khách Quốc tế và khách Việt Nam.