Chợ Bến Ngự

Chỉ đường

Chợ Bến Ngự

Điện thoại: (02343) 3823914

Ở bên bờ sông An Cựu, góc đường Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu. Xưa kia khu đất này thuộc ấp Tây Hưởng, làng Dương Xuân Hạ, ngày nay thuộc phường Vĩnh Ninh.

Trước năm 1975 ở chợ có một ngôi miếu, bên ngoài có bia đá thờ thần của ấp Tây Hưởng. Nay ngôi miếu đã bị phá bỏ và bia đá được một người dân ở bờ sông, đối diện với chợ mang về nhà thờ.