Chợ Tây Lộc

Chỉ đường

Chợ Tây Lộc

Điện thoại: (02343) 3529957

Chợ Tây Lộc nằm bên trong kinh thành, ở trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường Tây Lộc, TP Huế. Trước đây, chợ có tên gọi là Phú Xuân.