Chợ Xép

Chỉ đường

Chợ Xép

Điện thoại: (02343) 2460912

Chợ Xép được hình thành vào khoảng những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, đến đầu thế kỷ XX khi chợ Đông Ba được “đưa ra ngoài giại” (tức chợ Đông Ba ngày nay). Lúc đầu chợ được hình thành do nhu cầu trao đổi, mua bán các thứ hàng hoá cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày như gạo, mắm, muối, cau, trầu, rau quả.. của thị dân sống trong khu vực này. Sở dĩ có tên gọi là “chợ Xép” là vì trước đây chợ có quy mô rất nhỏ, được nhóm họp ngay trên một cái hẻm cụt cuối cùng của Dãy trại thừa phái (nay là ngã tư Mai Thúc Loan – Ngô Đức Kế) đối diện với căn nhà của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh (căn nhà “Dãy trại”, số 47 Mai Thúc Loan ngày nay).