Cơ sở đúc đồng, bán hàng lưu niệm Nguyễn Văn Sính

Chỉ đường

Cơ sở đúc đồng, bán hàng lưu niệm Nguyễn Văn Sính

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 18:00 PM
Điện thoại: (02343) 881634

Chuyên sản Xuất và bán sản phẩm chuông, tượng và hàng mỹ nghệ bằng đồng