Cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Thuận

Chỉ đường

Cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Thuận

Điện thoại: (02343) 829345

Chuyên sản Xuất và bán sản phẩm chuông, tượng và hàng mỹ nghệ bằng đồng