Cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Tuệ

Chỉ đường

Cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Tuệ

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 18:00 PM
Điện thoại: (02343) 821555

Chuyên sản Xuất và bán sản phẩm chuông, tượng và hàng mỹ nghệ bằng đồng