Cửa hàng lưu niệm NHU ( Souvenir Shop NHU)

Chỉ đường

Cửa hàng lưu niệm NHU ( Souvenir Shop NHU)

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 18:00 PM