Phòng tranh thêu lụa Cố Ðô XQ

Chỉ đường

Phòng tranh thêu lụa Cố Ðô XQ

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 18:00 PM
Điện thoại: (0234) 527642

Chuyên sản xuất và cung cấp tranh thêu nghệ thuật cao cấp.

Địa chỉ: số 81 Trần Hưng Ðạo, TP. Huế.

Ðiện thoại: (054) 527642