Sóng Việt Phú Bài

Chỉ đường

Sóng Việt Phú Bài

Sóng Việt kinh doanh dịch vụ Phi Hàng Không tại Cảng Hàng Không quốc tế Phú Bài, với mô hình dịch vụ đa dạng bao gồm chuỗi nhà hàng Confetti, các khu kinh doanh hàng lưu niệm, trang sức và hàng da cao cấp, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ thông tin du lịch, dịch vụ quảng cáo – tổ chức sự kiện trong sân bay.

 

Trả lời